Integritetspolicy

Krall koncernens fullständiga integritetspolicy

Du är viktig för oss och alla vi samarbetar med kring varje nöjesproduktion.
Dina personuppgifter hanterar vi med stor respekt och säljer dem inte och delar dem inte förutom inom koncernen utan att informera dig om det.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar din personliga information.
Du kan också i denna policy läsa om dina rättigheter och hur du gör för att göra dessa gällande.
Vi vill vara transparenta, tydliga och enkla att förstå så vi hoppas att du nedan får svar på dina funderingar kring hur vi använder och hanterar dina personuppgifter.

Det är mycket text i en sådan här policy men det är för att du på egen hand alltid på ett så lätt sätt som möjligt ska kunna hitta information som rör vår hantering av dina personuppgifter.
När vi använder namnet Krall menar vi samtliga bolag som ingår i Krall koncernen (Krall Entertainment AB, Krall Entertainment Stockholm AB, Krall Event AB, Krall Nöje AB, KB Niten 12, Krall Entertainment Singapore Pte. Ltd, Friends of Las Vegas, Magic in Las Vegas Inc). Krall Entertainment AB är moderbolaget och personuppgiftsansvarig.

Personuppgifterna som registreras och används av Krall behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Ansvarig enligt denna policy för de uppgifter som samlas in

Krall Entertainment AB, 556346-4451, Norra Allégatan 5, 41301 Göteborg.

Du kan även nå oss på [email protected].

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en personuppgift
 2. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
 3. Vilka kan komma att behandla personuppgifterna
 4. Behandling av personuppgifter och ändamål med detta
 5. Personuppgifter som samlas in och sparas
 6. Vad innebär profilering och från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter
 7. Laglig grund för hantering av personuppgifter
 8. Lagring av personuppgifter
 9. Hur skyddas dina personuppgifter
 10. Dina rättigheter
 11. Vår personuppgiftspolicy

1. Vad är en personuppgift

Begreppet “personuppgift” betyder varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras.
Förutom de kanske mest självklara som tex personnummer och övriga vanliga kontaktuppgifter så kan även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.


2. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Biträdet är ansvariges ”förlängda arm”. I Krall koncernen är Krall Entertainment AB personuppgiftsansvariga och övriga är biträden.

I vissa fall t.ex. då vi är samproducenter med andra nöjesproduktionsbolag är både produktionsbolag, spelplats samt biljettsystemleverantörerna ansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling. Detta är även fallet då biljettsystemsleverantören själv bedriver försäljning till andra föreställningar än de som Krall ensamt eller med andra producerar.
Vi samarbetar och delar med oss av personuppgifter oss emellan och du har en relation till oss alla tre aktörer, var och en för sig. Alla personuppgiftsansvariga kommer att spara och hantera bokningsdata och personuppgifter men då enligt våra respektive personuppgiftpolicys. Kralls sätt att hantera personuppgifter kan du läsa i denna policy.

Vissa biljettsystemsleverantörer är våra personuppgiftsbiträden (både när Krall ensamt producerar eller är samproducenter). Sådana aktörer behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner.


3. Vilka kan komma att behandla personuppgifterna

Vi säljer aldrig personuppgifter och delar bara med oss av dem till andra aktörer enligt denna policy.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som endast hanterar personuppgifter för att tex administrera biljettbokningar, sköta våra IT-tjänster, webbsidor, webbshop, betallösningar, vissa målgruppsanalyser, marknadsföring i tex sociala medier och annonsering på internet mm.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för att de ska kunna genomföra den tjänst som vi har anlitat dem. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen.

Vi delar även dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att de styr hur personuppgifterna du lämnar till dem ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Biljettsystemleverantörer, produktionsbolag och spelplats
 • Annonsföretag så som Google och sociala medier

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES men i de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES av tex biljettsystemsleverantörer eller andra tredje part aktörer enligt ovan, anses antingen tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller så har vi vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta under lagringstiden gör vi regelbundna kontroller och uppdateringar av dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.


4. Behandling av personuppgifter och ändamål med detta

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, organisering, radering, strukturering, lagring, analys, bearbetning och berikning i form av att tex fylla på med ytterligare information som demografi och livsstilstyper.


5. Personuppgifter som samlas in och sparas

Krall behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas är: namn, födelsedatum, bostadsadress, företagsadress, e-postadress, samtliga telefonnummer, uppgift om köptidpunkt, inköpsställe, antal köpta biljetter, typ av biljetter du har köpt, totalsumma vid köp, typ av föreställning, mail som är relaterade till förfrågan/offert/köp/serviceärende, chat-konversationer, privatperson/företagskund, och kan även vara specialönskemål som tex viss kost eller rullstolsplats och även svar i tävlingar och undersökningar.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.
Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning online, per telefon, per e-post eller vid beställning över disk hos arrangör eller biljettombud eller då du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

I övrigt samlar vi in och hanterar personuppgifter som entré med köpt biljett, köp- och användargenererade data (tex öppnings, klick- och besökshistorik på hemsidor och i nyhetsbrev), köphistorik, tekniska data som rör enheter som används och dess inställningar (tex IP-adress, webbläsarinställningar, och plattform mm) samt uppgifter om hur våra digitala lösningar används.

Vi sparar uppgifterna enligt vad du kan läsa om i punkt 8.


6. Vad innebär profilering

Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som ingår i koncernen. Vi använder även profilering.

För Krall innebär profilering att vi bland annat med externa aktörer arbetar med tex födelsedata, då tex adressinformation finns tillgänglig, för att jobba med demografiska data (från Valitive som ingår i Alektum Group), mosaic (livsstilsindelning från InsightOne), överföring från tex biljettsystem och nyhetsbrevsverktyg till analyssystem och databas. Detta använder vi utöver den kunddata vi har utifrån vilka uppgifter du har lämnat vid bokningstillfällen, din köphistorik, samt vid samtycke till prenumeration av nyhetsbrev och de övriga beteenden vi kan utläsa från våra system som hanterar nyhetsbrev, våra hemsidor samt sociala medier.

Att hantera denna data gör att vi bättre kan förstå dina preferenser och beteenden för att kunna skräddarsy information, tjänster och erbjudanden från oss i nyhetsbrev, sms, på hemsidor, i sociala medier samt i annonsering på ett så relevant och personligt sätt vi kan utan att på något sätt diskriminera eller inkräkta på den personliga integriteten.


7. Laglig grund och ändamål för hantering av personuppgifter

För att kunna hantera köp

De personuppgifter, namn, bostadsadress, företagsuppgifter, födelsedata, mailadress, telefonnummer, antal köpta biljetter, typ av biljetter du har köpt, inköpsställe, totalsumma, övriga önskemål, mail som är relaterade till förfrågan/offert/köp/serviceärende, chat-konversationer, privatperson/företagskund, och kan även vara specialönskemål, som du lämnar i samband med köp av biljetter, tjänster och produkter som Krall tillhandahåller behövs för att hantera betalningsalternativ och -lösning, för att leverera biljetter, adresskontroll och för ev hantering av reklamationsärenden. Din kommunikation samt dina personuppgifter som tex namn, födelsedata, kontaktuppgifter, kommunikation via chat, mail, telefon, post och köpdata kan behöva behandlas för att hantera serviceärenden.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling att fullgöra köpeavtalet.

Lagringstid är tills dess köpet har genomförts och föreställningen har upplevts och i 36 månader därefter för att kunna behandla eventuella reklamationsärenden.

För att kunna hantera specialönskemål på föreställning

I samband med biljettbokning kan vi komma att fråga dig efter t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information om dina personliga behov. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna tillgodose dina behov. Dessa uppgifter hanterar vi tills du har upplevt föreställningen.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling att fullgöra köpeavtal när det gäller önskemål om specialkost och när det gäller personliga behov som handlar om din hälsa så är det ditt samtycke.

Lagringstiden är tills du har upplevt föreställningen för att tillgodose dina behov och därefter i 36 månader för att kunna behandla eventuella reklamationsärenden.

För att kunna hantera bokningar efter genomfört köp

De uppgifter som lämnas i samband med köp samt dialog via chat, mail, telefon, post används också för att kommunicera med dig inför och efter besöket på föreställningen som du har bokat. Ändamålet med behandlingen är att ge dig information om föreställningen. I få fall kan det också vara under själva föreställningen. De uppgifter som främst berörs av detta är din e-postadress, mobilnummer och postadress.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling att fullgöra tjänsteavtalet.

Lagringstiden är tills dess att du upplevt föreställningen och 6 månader därefter.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Ett antal uppgifter som finns i samband med köp avseende transaktionen mellan oss tex namn, ibland födelsedata, kontaktuppgifter, din korrespondens, uppgift om köptidpunkt, inköpsställe, antal biljetter, totalsumma vid biljettköp och ev fel behövs för att Krall ska kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser (tex bokföringslagen).

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Lagringstid är enligt de lagar som gäller för respektive rättslig förpliktelse. Den längsta tid vi behåller personuppgifter enligt denna grund är sju år enligt bokföringslagen.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst

Ett antal personuppgifter så som födelsedata, entré med köpt biljett, köp- och användargenererade data (tex öppnings-, klick- och besökshistorik på hemsidor och i nyhetsbrev), köphistorik, tekniska data som rör enheter som används och dess inställningar (tex IP-adress, webbläsarinställningar och plattform mm) samt uppgifter om hur våra digitala lösningar används sparas för att kunna förhindra/motverka missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och våra samarbetspartners kring varje produktion vi helt eller delvis sätter upp.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling intresseavvägning. Krall har ett berättigat intresse av att förhindra missbruk och förhindra brott mot företaget och våra samarbetspartners samt för att du som kund inte ska riskera att köpa biljetter av ett företag som säljer ”fuskbiljetter” som inte finns och som därmed inte berättigar dig till plats på föreställningen. Detta intresse väger tyngre än ditt eventuella intresse av att skydda din integritet.

Lagringstid är 12 månader efter genomfört besök.

För att kunna hantera deltagande och kommunikation i samband med tävlingar, events och undersökningar

I samband med tävlingar, events och kundundersökningar samlar vi in olika personuppgifter som tex namn, födelsedata, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag (texter så väl som bilder från kunder och på kunder som medvetet deltagit i bilden), svar i undersökningar och dessa uppgifter kan används för att kommunicera före, under och efter tävling/event eller undersökning samt för att analysera våra kunders preferenser, beteenden och demografi.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling avtal eller intresseavvägning. Krall behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna delta i tävlingar, events och undersökningar och detta intresse väger tyngre än ditt eventuella intresse av att skydda din integritet.

Lagringstid är 12 månader efter deltagande i tävling, event eller undersökning.

För att kunna utveckla och förbättra vårt utbud samt vara mer relevanta i vår kommunikation

För att kunna utveckla och förbättra vårt utbud och vårt sätt att kommunicera och marknadsföra oss på, och för att kvalitetssäkra vår verksamhet, för våra befintliga och potentiellt nya kunder och bli en attraktiv leverantör av nöjesproduktioner samlar vi in data och personuppgifter i samband med köp, registrering av prenumeration på nyhetsbrev, events, kundundersökningar, tävlingar, vid interaktioner med våra sociala kanaler samt data kring öppning och aktivitet av och med våra nyhetsbrev och beteende på våra hemsidor.

De uppgifter vi behandlar är tex namn, födelsedata, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag (texter så väl som bilder från kunder och på kunder som medvetet deltagit i bilden), svar i undersökningar, bokningsdata/köphistorik, öppnings- och aktivitetsbeteende i samband med mottagande av nyhetsbrev och på våra hemsidor samt chat, mail och dialoger på sociala medier.

Insamlade uppgifter kan också komma att berikas med ytterligare data från företag som tex. tillhandahåller födelsedatasättning, adresstvätt och mosaicsättning (livsstilsindelning).

Vi analyserar också besökares beteende på våra hemsidor, vid annonseringskampanjer, cookies mm dock ej på individnivå.

Vi kan även komma att hantera personuppgifter som rör chat- och mailkonversationer samt interaktioner i sociala medier.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att bättre skapa förståelse för våra kunders beteenden och preferenser så att vi ska kunna förbättra våra tjänster och vårt utbud och därmed kunna leverera nöje och kommunicera på ett sätt som passar våra kunder och som är önskat av våra kunder och väger tyngre än ditt eventuella intresse av att skydda din integritet.

Lagringstiden är fem år. Nöjesproduktioner är en sällanköpsprodukt och vissa förställningar återkommer så sällan som vartannat eller vart tredje år.

För att kunna skicka nyhetsbrev om du vill ha sådana

Vi tillhandahåller specialanpassade nyhetsbrev. Personuppgifter som kan komma att användas är tex e-postadress, namn, postnummer, ålder, köphistorik, företagsnamn- och postnummer. Som du även kunnat läsa ovan så använder vi profilering för att jobba med segmentering.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling samtycke.

Lagringstid: Vi behandlar uppgifterna om dig så länge vi har ditt samtycke. Du kan i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via mail [email protected] avregistrera dig från nyhetsbrev från Krall (där även nyhetsbrev från Diggiloo, Draken och Naturscen ingår).

För att informera dig om våra nöjesproduktioner

Vi kommer att ge dig intressanta erbjudanden och information även om du inte prenumererar på vårt nyhetsbrev. Om du har köpt biljetter till en nöjesproduktion en gång så är du högst sannolikt intresserad av att ta emot nyheter och erbjudanden om liknande eller samma slags nöjesproduktioner.

De personuppgifter vi kan komma att använda är tex e-postadress, namn, postnummer, ålder, köphistorik, företagsnamn- och postnummer. Som du även kunnat läsa ovan så använder vi profilering för att jobba med segmentering.

Sammanfattningsvis är den lagliga grunden för vår behandling intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att förmedla fina erbjudanden och nyheter om nöje som bör vara relevant för dig som är kund hos Krall samt ge dig möjlighet till förtursköp väger tyngre än ditt eventuella intresse av att skydda din integritet.

Nöjesproduktioner är en sällanköpsprodukt och vissa förställningar återkommer så sällan som vartannat eller vart tredje år. Du kan i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via mail [email protected] avregistrera dig från nyhetsbrev från Krall (där även nyhetsbrev från Diggiloo, Draken och Naturscen ingår).


8. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen i de olika punkterna i kapitlet. Laglig grund för hantering av personuppgifter, se ovan.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen, för reklamationsändamål (3år) eller bokföringslagen (7år).

Om du samtyckt till att vara prenumerant så sparar vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration.

Nöjesproduktioner räknas som sällanköpsprodukter och man räknas som en befintlig och återkommande kund när man gör återköp inom cirka 60 månader (baserat på bokningshistorik). Vi sparar därmed dina uppgifter i minst 60 månader efter genomfört köp oavsett om du är prenumerant eller ej och förutsatt att du inte har valt att välja avprenumerera med din mailadress eller bett att få dina uppgifter raderade efter att du har upplevt den bokade föreställningen. Så snart du gör ett nytt köp börjar dessa 60 månader om från början.
Om du ej har samtyckt till att vara prenumerant och vi efter 60 månader kan se att du ändå öppnar och interagerar med våra nyhetsbrev eller på annat sätt med vår marknadskommunikation så behåller vi fortsatt uppgifterna tills du meddelar att du önskar att vi raderar dessa eller att vi upphör med att skicka nyhetsbrev.


9. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi anpassar våra IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


10. Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Du har alltid möjlighet att få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig och du kan begära att få tillgång till uppgifterna.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information då också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.
Skicka den skriftliga begäran till:
Krall Entertainment AB, Norra Allégatan 5, 41301 Göteborg
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring och profilering. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du kan välja att få dina uppgifter raderade om du invänder mot behandling av personuppgifterna för direktmarknadsföringsändamål eller om du anser att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Om du anser att en intresseavvägning som vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse kan du begära att få dina uppgifter raderade.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar, tex att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad, rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling genom att kontakta oss på Krall Entertainment AB, 556346-4451, Norra Allégatan 5, 41301 Göteborg. Du kan även nå oss på [email protected].
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se, 08-657 61 00 mån-fre, kl 09.00–11.30 och 12.30–15.00, [email protected], Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm)


11. Vår personuppgiftspolicy

Du kan alltid kontakta oss om du har funderingar som rör lagring eller hantering av dina personuppgifter Krall Entertainment AB, 556346-4451, Norra Allégatan 5, 41301 Göteborg. Du kan även nå oss på [email protected].

Vi gör vårt yttersta för att noga respektera din personliga integritet och vi är tacksamma för att vi får använda dina personuppgifter för att hela tiden jobba med att kunna erbjuda bättre utbud och kommunikation.
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft i maj 2018 innebar en stor förändring på vissa områden jämfört med PuL. Då vi konstant jobbar på att anpassa oss är det sannolikt att vi löpande kommer göra ändringar i vår personuppgifts-/integritetspolicy, den senaste versionen hittar du alltid på https://krall.se/integritetspolicy.
Gör vi stora förändringar mot denna du idag läser så kommer vi att via e-post meddela detta för att säkerställa att du görs uppmärksam på detta.